Dagens utfordring er å rydde opp i renholdsartiklene.