Dagens utfordring er å ta en gjennomgang av alle smykker.