Når alle i familien har sine faste farger er det lettere å holde orden.