Hvert år skjer det ulykker som følge av feil oppbevaring av medisiner. Dagens utfordring er å rydde i medisinene dine.