Gratisrot er alle de tingene vi ikke har kjøpt, men fått gratis i en eller annen sammenheng, f.eks. gratis vareprøver, arvegods, gaver, o.l. De koster oss ikke noe i den forstand at vi ikke har brukt penger på dem, men dersom vi ikke bruker dem påfører de oss en annen type kostnad.  Vi bruker verdifull plass til å lagre dem og tid på å rydde og vaske.

Hvis du flytter for deg selv for første gang, får barn eller har dårlig råd vil fort familie og venner tilby deg et variert utvalg av gjenstander for å komme i gang. På godt og vondt. Det er bra hvis du liker og har bruk for tingene, men unngå å bli en viljeløs mottaker av andres gamle eiendeler. Det kan være vanskelig å takke nei til gaver som er godt ment, men dersom du ikke trenger eller liker det, avslå høflig.

Facebook Kommentarer