Dagens utfordring 1. februar 2021

Dagens utfordring: Årsoppgaver og skattepapir

Det er fortsatt en stund igjen til selvangivelsen skal leveres, men en liten innsats nå vil gjøre det mye enklere når den tid kommer. Innen 1.februar skal du ha mottatt alle lønns- og trekkoppgaver fra arbeidsgiver og årsoppgaver fra banker, trygdeetaten og barnehage. Dagens utfordring er å lage et system for årsoppgavene og skattepapirene dine.

Dagens utfordring 30. januar 2021

Dagens utfordring: Forsikringer

Livet endrer seg stadig og det samme gjør forsikringsbehovet. Forsikringsselskapene sender ofte ut store bunker papir med «liten skrift». Dagens utfordring er å få oversikt over forsikringene og et system på forsikringspapirene dine.