Dagens utfordring Medisiner

Det er kanskje ikke så mange som har et medisinskap lenger, men de fleste har medisiner og bandasjer et eller annet sted i huset. Ofte på badet der bør de helst ikke oppbevares.

Hvert år skjer det mange ulykker som følge av feil oppbevaring av medisiner. Dagens utfordring er å rydde i medisinene.

  • Samle alle medisinene dine på et sted.
  • Sjekk holdbarheten. Alle medisiner er merket med utløpsdato. Virkestoffer i medisiner brytes ned over tid og derfor har medisiner begrenset holdbarhet og må oppbevares riktig.
  • Sorter ut alt du ikke lenger har behov for. Medisiner regnes som spesialavfall og skal leveres til apoteket som har plikt til å ta i mot gamle/ubrukte medisiner.
  • Oppbevar alt samlet, i original embalasje, godt utenfor barns rekkevidde. Gjerne i et låsbart skap og ikke på badet der det er for vamt og fuktig. Noen medisiner skal oppbevares i kjøleskap. Sørg for at de ikke er tilgjenelig for barna.
  • Har du noen resepter du må fornye? Du finner dine resepter på https://www.helsenorge.no/legemidler/. Legg gjerne inn en påminnelse i kalenderen din for resepter som går ut.

Les mer om holdbarhet, oppbevaring og retur av medisiner på Helsenorge sine sider.

Facebook Kommentarer