Dagens utfordring ÅrsoppgaverDet er fortsatt en stund igjen til selvangivelsen skal leveres, men en liten innsats nå vil gjøre det mye enklere når den tid kommer. Innen 1.februar skal du ha mottatt alle lønns- og trekkoppgaver fra arbeidsgiver og årsoppgaver fra banker, trygdeetaten og barnehage. De siste dagene har det haglet inn med årsoppgaver. Noen i postkassen, noen i e-posten og noen i nettbanken.

Dagens utfordring er å lage et system for årsoppgavene og skattepapirene dine. Sjekk at du har fått alle og at opplysningene stemmer.

Jeg lagrer alle mine digitalt. Når jeg får en årsoppgave i posten, scanner jeg den inn og legger den i en mappe på datamaskinen min. (Har du ikke scanner finnes det apper til mobiltelefonen eller rett og slett ta et bilde.) Alle årsoppgaver som kommer digitalt blir også lagret til denne mappen slik at jeg har alt samlet. Dersom du heller vil ha alle i papirversjon kan du finne en mappe eller ringperm som du setter dem inn i etterhvert som de kommer. De som kommer digitalt skriver du ut og setter inn sammen med de andre. Finn et system som passer for deg, men poenget med denne utfordringen er at du skal slippe å lete etter disse papirene når selvangivelsen skal leveres.

eBruker

Dersom du ønsker å motta og levere selvangivelsen digitalt må du registrere deg som elektronisk bruker  innen fristen som er 1. mars. Da får du varsel på e-post eller mobil når selvangivelsen er tilgjengelig, og når skatteoppgjøret er klart.

Hvor lenge trenger du å oppbevare skattepapirer?

Det er ingen krav i loven som sier noe om hvor lenge du som privatperson må oppbevare skattepapirer. Ligningsmyndighetene kan endre ligningen til ugunst for skattyteren inntil 2 år etter utgangen av inntektsåret. Men dersom skatteyteren har gitt feilaktige opplysninger er fristen 10 år. Mye av dokumentasjonen du behøver i forbindelse med innlevering av selvangivelse lagres (elektronisk) hos bank, skatteetat og lignende, men det kan være greit å ha din egen kopi (gjerne elektronisk).

Facebook Kommentarer