feet-933087_640Er det vanskelig å vite hvilke sokker som hører til hvilke unge?

Bruk en tekstilpenn og lag en prikk under foten på sokken til det eldste barnet, to for det nest eldste o.s.v. Når sokkene går i arv kan du bare legge til en prikk. Metoden kan også brukes på andre klær. Sett en prikk på vaskelappen.

Facebook Kommentarer